Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm
FB chat with me

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Mã số: OT-00242

SL tồn: 0 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Giá: 30,000 VND

Tóm tắt sản phẩm:

Loại sản phẩm : DIY

Tình trạng hàng : Mới 100%

Thông tin sản phẩm:

Rãnh tiết diện tròn

Phi cốt 4.2 mm

Phi ngoài 13 mm

Dày 7 mm

Pulley (puli) mini

Dùng làm ròng rọc cho xe 1:10 là ok

Hoặc làm mấy món hỗ trợ gia dụng

Hình ảnh sản phẩm:

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Pulley mini 13 x 7 cốt 4.2 mm

Nhận xét, thắc mắc của bạn:

Sản phẩm liên quan:

Loại sản phẩm : DIY

Nhôm tấm 2x250x250mm
CartFB chat with me

Nhôm tấm 2x250x250mm

Mã số: OT-00201

SL tồn: 6 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhôm tấm 2x250x250mm

Nhôm tấm 2x250x250mm

Giá: 95,000 VND

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm
CartFB chat with me

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Mã số: OT-00196

SL tồn: 20 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Giá: 20,000 VND

Cây tròn có răng M3 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Mã số: OT-00156

SL tồn: 30 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực
CartFB chat with me

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Mã số: OT-00133

SL tồn: 10 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Giá: 25,000 VND

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt
CartFB chat with me

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Mã số: OT-00123

SL tồn: 6 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Giá: 45,000 VND

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ
CartFB chat with me

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Mã số: OT-00097

SL tồn: 100 bộ

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Giá: 25,000 VND

Link nối thước lái với servo arm 2
CartFB chat with me

Link nối thước lái với servo arm 2

Mã số: OT-00095

SL tồn: 8 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Link nối thước lái với servo arm 2

Link nối thước lái với servo arm 2

Giá: 60,000 VND

Bản lề siêu nhỏ 1:10
CartFB chat with me

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Mã số: OT-00085

SL tồn: 100 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Giá: 5,000 VND

Tình trạng hàng : Mới 100%

Hộp số HG không đầy đủ
CartFB chat with me

Hộp số HG không đầy đủ

Mã số: HG-00069

SL tồn: 3 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số HG không đầy đủ

Hộp số HG không đầy đủ

Giá: 400,000 VND

Pin JJRC 1s 500 mah
CartFB chat with me

Pin JJRC 1s 500 mah

Mã số: OT-00253

SL tồn: 1 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin JJRC 1s 500 mah

Pin JJRC 1s 500 mah

Giá: 80,000 VND

RX FS-IA10 (FS-i6)
CartFB chat with me

RX FS-IA10 (FS-i6)

Mã số: FL-00005

SL tồn: 2 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

RX FS-IA10 (FS-i6)

RX FS-IA10 (FS-i6)

Giá: 420,000 VND

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)
CartFB chat with me

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Mã số: HS-00010

SL tồn: 2 cặp (2 cái)

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Giá: 50,000 VND

Kẹp mũi nối răng b10
CartFB chat with me

Kẹp mũi nối răng b10

Mã số: OT-00237

SL tồn: 8 bộ

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Giá: 95,000 VND

Máy bộ đàm (walkie talkie)
CartFB chat with me

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Mã số: OT-00236

SL tồn: 6 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Giá: 180,000 VND

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Mã số: OT-00232

SL tồn: 90 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Giá: 7,000 VND

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP
CartFB chat with me

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Mã số: OT-00218

SL tồn: 5 cái

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Giá: 10,000 VND