Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Mã số: OT-00287

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Giá: 4,000 VND

SL tồn: 10 block

Tóm tắt sản phẩm:

Loại sản phẩm : Ốc tán

Thông tin sản phẩm:

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Lưu ý : giá tính theo 3 con 

Hình ảnh sản phẩm:

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Ốc ruồi M4 x 6mm inox (3 con)

Nhận xét, thắc mắc của bạn:

Sản phẩm liên quan:

Loại sản phẩm : Ốc tán

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)
CartFB chat with me

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Mã số: OT-00309

ĐVT: con

In stock: YES.

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Giá: 4,000 VND

SL tồn: 10 con

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)
CartFB chat with me

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Mã số: OT-00308

ĐVT: block

In stock: YES.

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Giá: 14,000 VND

SL tồn: 10 block

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (1 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (1 con)

Mã số: OT-00307

ĐVT: con

In stock: YES.

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (1 con)

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (1 con)

Giá: 1,500 VND

SL tồn: 10 con

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (3 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (3 con)

Mã số: OT-00306

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (3 con)

Ốc ruồi M2.5 x 5mm inox (3 con)

Giá: 3,000 VND

SL tồn: 10 block

Ốc ruồi M5 x 5mm inox (3 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M5 x 5mm inox (3 con)

Mã số: OT-00305

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc ruồi M5 x 5mm inox (3 con)

Ốc ruồi M5 x 5mm inox (3 con)

Giá: 4,000 VND

SL tồn: 10 block

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (1 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (1 con)

Mã số: OT-00304

ĐVT: con

In stock: YES.

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (1 con)

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (1 con)

Giá: 500 VND

SL tồn: 10 con

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (5 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (5 con)

Mã số: OT-00303

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (5 con)

Ốc ruồi M3 x 3mm inox (5 con)

Giá: 2,000 VND

SL tồn: 20 block

Ốc ruồi M3 x 3mm thép đen (1 con)
CartFB chat with me

Ốc ruồi M3 x 3mm thép đen (1 con)

Mã số: OT-00302

ĐVT: con

In stock: YES.

Ốc ruồi M3 x 3mm thép đen (1 con)

Ốc ruồi M3 x 3mm thép đen (1 con)

Giá: 500 VND

SL tồn: 10 con