- xếp sản phẩm theo :
Láp sau KYX 1 (cây)
CartFB chat with me

Láp sau KYX 1 (cây)

Mã số: KYX-00051

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Láp sau KYX 1 (cây)

Láp sau KYX 1 (cây)

Giá: 100,000 VND

Bánh KYX 3, KYX 4 (bộ 4 cái)
CartFB chat with me

Bánh KYX 3, KYX 4 (bộ 4 cái)

Mã số: KYX-00050

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bánh KYX 3, KYX 4 (bộ 4 cái)

Bánh KYX 3, KYX 4 (bộ 4 cái)

Giá: 1,800,000 VND

Đế hộp số KYX2
CartFB chat with me

Đế hộp số KYX2

Mã số: KYX-00040

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đế hộp số KYX2

Đế hộp số KYX2

Giá: 350,000 VND

Body nhựa mềm 313 mm KYX
CartFB chat with me

Body nhựa mềm 313 mm KYX

Mã số: KYX-00047

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body nhựa mềm 313 mm KYX

Body nhựa mềm 313 mm KYX

Giá: 550,000 VND

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)
CartFB chat with me

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Mã số: KYX-00044

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Giá: 320,000 VND

Phuộc KYX 105 mm 1 kg (cặp)
CartFB chat with me

Phuộc KYX 105 mm 1 kg (cặp)

Mã số: KYX-00043

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Phuộc KYX 105 mm 1 kg (cặp)

Phuộc KYX 105 mm 1 kg (cặp)

Giá: 320,000 VND

Láp liền (CVD) KYX 1
CartFB chat with me

Láp liền (CVD) KYX 1

Mã số: KYX-00041

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Láp liền (CVD) KYX 1

Láp liền (CVD) KYX 1

Giá: 120,000 VND

Đầu ball M3 xéo (nhựa)
CartFB chat with me

Đầu ball M3 xéo (nhựa)

Mã số: KYX-00042

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu ball M3 xéo (nhựa)

Đầu ball M3 xéo (nhựa)

Giá: 20,000 VND

Khung KYX Bomber
CartFB chat with me

Khung KYX Bomber

Mã số: KYX-00039

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khung KYX Bomber

Khung KYX Bomber

Giá: 970,000 VND

Cầu sau KYX portal full metal
CartFB chat with me

Cầu sau KYX portal full metal

Mã số: KYX-00035

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu sau KYX portal full metal

Cầu sau KYX portal full metal

Giá: 2,600,000 VND

Cầu trước KYX portal full metal
CartFB chat with me

Cầu trước KYX portal full metal

Mã số: KYX-00034

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu trước KYX portal full metal

Cầu trước KYX portal full metal

Giá: 3,050,000 VND

Hộp số KYX 2 full metal
CartFB chat with me

Hộp số KYX 2 full metal

Mã số: KYX-00033

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số KYX 2 full metal

Hộp số KYX 2 full metal

Giá: 1,100,000 VND

Cầu sau KYX 2 full metal
CartFB chat with me

Cầu sau KYX 2 full metal

Mã số: KYX-00032

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu sau KYX 2 full metal

Cầu sau KYX 2 full metal

Giá: 2,150,000 VND

Cầu trước KYX 2 full metal
CartFB chat with me

Cầu trước KYX 2 full metal

Mã số: KYX-00031

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu trước KYX 2 full metal

Cầu trước KYX 2 full metal

Giá: 2,500,000 VND

Mâm 3 miếng KYX 2.2 (cặp)
CartFB chat with me

Mâm 3 miếng KYX 2.2 (cặp)

Mã số: KYX-00028

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Mâm 3 miếng KYX 2.2 (cặp)

Mâm 3 miếng KYX 2.2 (cặp)

Giá: 850,000 VND

Chóa + đèn kiểu trơn
CartFB chat with me

Chóa + đèn kiểu trơn

Mã số: KYX-00025

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Chóa + đèn kiểu trơn

Chóa + đèn kiểu trơn

Giá: 100,000 VND

Miệng tời 26 mm
CartFB chat with me

Miệng tời 26 mm

Mã số: KYX-00023

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Miệng tời 26 mm

Miệng tời 26 mm

Giá: 100,000 VND

Ốc bắt cardan KYX 1
CartFB chat with me

Ốc bắt cardan KYX 1

Mã số: KYX-00017

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ốc bắt cardan KYX 1

Ốc bắt cardan KYX 1

Giá: 7,000 VND

Bánh KYX mẫu số 4 CNC 3 miếng
CartFB chat with me

Bánh KYX mẫu số 4 CNC 3 miếng

Mã số: KYX-00018

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ 4 cái

In stock: YES.

Bánh KYX mẫu số 4 CNC 3 miếng

Bánh KYX mẫu số 4 CNC 3 miếng

Giá: 1,700,000 VND

Bộ cặp cầu + hộp số KYX 1
CartFB chat with me

Bộ cặp cầu + hộp số KYX 1

Mã số: KYX-00016

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ cặp cầu + hộp số KYX 1

Bộ cặp cầu + hộp số KYX 1

Giá: 3,000,000 VND

Cặp cầu KYX 1
CartFB chat with me

Cặp cầu KYX 1

Mã số: KYX-00015

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Cặp cầu KYX 1

Cặp cầu KYX 1

Giá: 2,100,000 VND

Hộp số KYX 1
CartFB chat with me

Hộp số KYX 1

Mã số: KYX-00014

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số KYX 1

Hộp số KYX 1

Giá: 950,000 VND

Cầu sau KYX 1
CartFB chat with me

Cầu sau KYX 1

Mã số: KYX-00013

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu sau KYX 1

Cầu sau KYX 1

Giá: 950,000 VND

Cầu trước KYX 1
CartFB chat with me

Cầu trước KYX 1

Mã số: KYX-00012

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu trước KYX 1

Cầu trước KYX 1

Giá: 1,300,000 VND

Bánh (cặp) 1.9, 108 mm mâm 3 miếng KYX CNC
CartFB chat with me

Bánh (cặp) 1.9, 108 mm mâm 3 miếng KYX CNC

Mã số: KYX-00006

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Bánh (cặp) 1.9, 108 mm mâm 3 miếng KYX CNC

Bánh (cặp) 1.9, 108 mm mâm 3 miếng KYX CNC

Giá: 500,000 VND

Bộ nhông motor + lớn hộp số KYX
CartFB chat with me

Bộ nhông motor + lớn hộp số KYX

Mã số: KYX-00004

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ nhông motor + lớn hộp số KYX

Bộ nhông motor + lớn hộp số KYX

Giá: 270,000 VND

Phuộc nhún 100 mm CNC KYX (cặp)
CartFB chat with me

Phuộc nhún 100 mm CNC KYX (cặp)

Mã số: KYX-00003

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Phuộc nhún 100 mm CNC KYX (cặp)

Phuộc nhún 100 mm CNC KYX (cặp)

Giá: 350,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: