- xếp sản phẩm theo :
Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)
CartFB chat with me

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Mã số: OT-00251

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Giá: 1,600,000 VND

Giảm còn: 1,450,000 VND

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv
CartFB chat with me

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Mã số: OT-00250

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Giá: 300,000 VND

Bảng báo volt đo max 100 v
CartFB chat with me

Bảng báo volt đo max 100 v

Mã số: OT-00246

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bảng báo volt đo max 100 v

Bảng báo volt đo max 100 v

Giá: 25,000 VND

Pin 3s 2200 mẫu số 4
CartFB chat with me

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Mã số: OT-00243

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Giá: 170,000 VND

Đèn nóc siêu sáng 6 bóng
CartFB chat with me

Đèn nóc siêu sáng 6 bóng

Mã số: OT-00239

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đèn nóc siêu sáng 6 bóng

Đèn nóc siêu sáng 6 bóng

Giá: 350,000 VND

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (cái)
CartFB chat with me

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (cái)

Mã số: OT-00238

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (cái)

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (cái)

Giá: 100,000 VND

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)
CartFB chat with me

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

Mã số: OT-00233

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

Giá: 120,000 VND

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Mã số: OT-00232

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Giá: 7,000 VND

Pin 2s 2200 mẫu số 1
CartFB chat with me

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Mã số: OT-00230

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Giá: 130,000 VND

Vè xe 1:10
CartFB chat with me

Vè xe 1:10

Mã số: OT-00227

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Vè xe 1:10

Vè xe 1:10

Giá: 100,000 VND

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah
CartFB chat with me

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Mã số: OT-00222

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Giá: 350,000 VND

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1
CartFB chat with me

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Mã số: OT-00219

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Giá: 170,000 VND

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP
CartFB chat with me

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Mã số: OT-00218

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Ball M3 6 x 7.5 mm cho phuộc HSP

Giá: 10,000 VND

Mâm nhựa 1.9 kiểu tải (4 cái)
CartFB chat with me

Mâm nhựa 1.9 kiểu tải (4 cái)

Mã số: OT-00217

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Mâm nhựa 1.9 kiểu tải (4 cái)

Mâm nhựa 1.9 kiểu tải (4 cái)

Giá: 100,000 VND

Body Rubicon 313 mm cứng full nội thất
CartFB chat with me

Body Rubicon 313 mm cứng full nội thất

Mã số: OT-00213

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body Rubicon 313 mm cứng full nội thất

Body Rubicon 313 mm cứng full nội thất

Giá: 1,800,000 VND

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (bộ 4 cái)
CartFB chat with me

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (bộ 4 cái)

Mã số: OT-00212

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (bộ 4 cái)

Bánh tải 1.9 mâm nhựa 108mm (bộ 4 cái)

Giá: 350,000 VND

Sườn D90 đầy đủ
CartFB chat with me

Sườn D90 đầy đủ

Mã số: OT-00211

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Sườn D90 đầy đủ

Sườn D90 đầy đủ

Giá: 530,000 VND

Transfercase 4 chân
CartFB chat with me

Transfercase 4 chân

Mã số: OT-00209

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Transfercase 4 chân

Transfercase 4 chân

Giá: 500,000 VND

Nhông motor 18T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 18T 3.17 mm

Mã số: OT-00165

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 18T 3.17 mm

Nhông motor 18T 3.17 mm

Giá: 75,000 VND

Lốp 1.9 inch 90 mm
CartFB chat with me

Lốp 1.9 inch 90 mm

Mã số: OT-00204

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lốp 1.9 inch 90 mm

Lốp 1.9 inch 90 mm

Giá: 70,000 VND

Bạc đạn 5-10-4 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn 5-10-4 mm

Mã số: OT-00202

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn 5-10-4 mm

Bạc đạn 5-10-4 mm

Giá: 10,000 VND

Bạc đạn 10-15-4 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn 10-15-4 mm

Mã số: OT-00203

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn 10-15-4 mm

Bạc đạn 10-15-4 mm

Giá: 20,000 VND

Pin 1s 100 mAh jack T10
CartFB chat with me

Pin 1s 100 mAh jack T10

Mã số: OT-00198

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 1s 100 mAh jack T10

Pin 1s 100 mAh jack T10

Giá: 75,000 VND

Sạc iMax B3 bản mới 20W
CartFB chat with me

Sạc iMax B3 bản mới 20W

Mã số: OT-00195

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Sạc iMax B3 bản mới 20W

Sạc iMax B3 bản mới 20W

Giá: 170,000 VND

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG
CartFB chat with me

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Mã số: OT-00181

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Giá: 350,000 VND

Giảm còn: 330,000 VND

Nhông motor 30T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 30T 3.17 mm

Mã số: OT-00170

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 30T 3.17 mm

Nhông motor 30T 3.17 mm

Giá: 60,000 VND

Nhông motor 22T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 22T 3.17 mm

Mã số: OT-00167

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 22T 3.17 mm

Nhông motor 22T 3.17 mm

Giá: 75,000 VND

Nhông motor 20T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 20T 3.17 mm

Mã số: OT-00166

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 20T 3.17 mm

Nhông motor 20T 3.17 mm

Giá: 75,000 VND

Nhông motor 26T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 26T 3.17 mm

Mã số: OT-00168

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 26T 3.17 mm

Nhông motor 26T 3.17 mm

Giá: 60,000 VND

Nhông motor 28T 3.17 mm
CartFB chat with me

Nhông motor 28T 3.17 mm

Mã số: OT-00169

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông motor 28T 3.17 mm

Nhông motor 28T 3.17 mm

Giá: 60,000 VND

Body Unimog 4x4
CartFB chat with me

Body Unimog 4x4

Mã số: OT-00134

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body Unimog 4x4

Body Unimog 4x4

Giá: 2,520,000 VND

Jack nối XT-60 (cặp)
CartFB chat with me

Jack nối XT-60 (cặp)

Mã số: OT-00012

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack nối XT-60 (cặp)

Jack nối XT-60 (cặp)

Giá: 25,000 VND

Jack chuối 3.5 mm (cặp)
CartFB chat with me

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Mã số: OT-00013

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Giá: 10,000 VND

Transfercase 3 chân
CartFB chat with me

Transfercase 3 chân

Mã số: OT-00210

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Transfercase 3 chân

Transfercase 3 chân

Giá: 550,000 VND

Jack chữ T (cặp)
CartFB chat with me

Jack chữ T (cặp)

Mã số: OT-00076

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack chữ T (cặp)

Jack chữ T (cặp)

Giá: 10,000 VND

Body Jeep 4 cửa 1:10 WB 313 nhựa
CartFB chat with me

Body Jeep 4 cửa 1:10 WB 313 nhựa

Mã số: OT-00122

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body Jeep 4 cửa 1:10 WB 313 nhựa

Body Jeep 4 cửa 1:10 WB 313 nhựa

Giá: 300,000 VND

Cặp jack nối JST
CartFB chat with me

Cặp jack nối JST

Mã số: OT-00099

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Cặp jack nối JST

Cặp jack nối JST

Giá: 6,000 VND

Bộ giảm tốc dành cho 1:35
CartFB chat with me

Bộ giảm tốc dành cho 1:35

Mã số: OT-00107

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ giảm tốc dành cho 1:35

Bộ giảm tốc dành cho 1:35

Giá: 120,000 VND

Dây xích móc 1:10
CartFB chat with me

Dây xích móc 1:10

Mã số: OT-00067

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây xích móc 1:10

Dây xích móc 1:10

Giá: 90,000 VND

Tay servo 25T (arm) metal CNC
CartFB chat with me

Tay servo 25T (arm) metal CNC

Mã số: OT-00064

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Tay servo 25T (arm) metal CNC

Tay servo 25T (arm) metal CNC

Giá: 40,000 VND

Xô đựng đồ 1:10
CartFB chat with me

Xô đựng đồ 1:10

Mã số: OT-00062

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Xô đựng đồ 1:10

Xô đựng đồ 1:10

Giá: 90,000 VND

Xe đạp lớn 1:10 chất lượng cao
CartFB chat with me

Xe đạp lớn 1:10 chất lượng cao

Mã số: OT-00053

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Xe đạp lớn 1:10 chất lượng cao

Xe đạp lớn 1:10 chất lượng cao

Giá: 300,000 VND

Móc thân và dây xích
CartFB chat with me

Móc thân và dây xích

Mã số: OT-00061

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Móc thân và dây xích

Móc thân và dây xích

Giá: 100,000 VND

Dây cáp móc 86 cm 1:10
CartFB chat with me

Dây cáp móc 86 cm 1:10

Mã số: OT-00057

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây cáp móc 86 cm 1:10

Dây cáp móc 86 cm 1:10

Giá: 90,000 VND

Xe motobike địa hình 1:10
CartFB chat with me

Xe motobike địa hình 1:10

Mã số: OT-00043

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Xe motobike địa hình 1:10

Xe motobike địa hình 1:10

Giá: 550,000 VND

Pát móc bắt cản xe (ma ní)
CartFB chat with me

Pát móc bắt cản xe (ma ní)

Mã số: OT-00040

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Pát móc bắt cản xe (ma ní)

Pát móc bắt cản xe (ma ní)

Giá: 130,000 VND

Cần gạt nước 1:10
CartFB chat with me

Cần gạt nước 1:10

Mã số: OT-00033

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cần gạt nước 1:10

Cần gạt nước 1:10

Giá: 550,000 VND

Đèn nóc siêu sáng 4 bóng
CartFB chat with me

Đèn nóc siêu sáng 4 bóng

Mã số: OT-00010

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đèn nóc siêu sáng 4 bóng

Đèn nóc siêu sáng 4 bóng

Giá: 200,000 VND

Bộ đèn LED 12 bóng siêu sáng, nhiều mode
CartFB chat with me

Bộ đèn LED 12 bóng siêu sáng, nhiều mode

Mã số: OT-00004

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ đèn LED 12 bóng siêu sáng, nhiều mode

Bộ đèn LED 12 bóng siêu sáng, nhiều mode

Giá: 230,000 VND

Đèn xoay chớp
CartFB chat with me

Đèn xoay chớp

Mã số: OT-00015

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đèn xoay chớp

Đèn xoay chớp

Giá: 120,000 VND

Wide angle 1.8 mm lens
CartFB chat with me

Wide angle 1.8 mm lens

Mã số: OT-00009

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Wide angle 1.8 mm lens

Wide angle 1.8 mm lens

Giá: 120,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: