- xếp sản phẩm theo :
Bộ pát hạ servo Hg xuống cầu
CartFB chat with me

Bộ pát hạ servo Hg xuống cầu

Mã số: HG-00067

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ pát hạ servo Hg xuống cầu

Bộ pát hạ servo Hg xuống cầu

Giá: 30,000 VND

Lốp xe D90 (1.9 - 110)
CartFB chat with me

Lốp xe D90 (1.9 - 110)

Mã số: HG-00034

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lốp xe D90 (1.9 - 110)

Lốp xe D90 (1.9 - 110)

Giá: 70,000 VND

Bạc đạn 4-7-2.5 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn 4-7-2.5 mm

Mã số: HG-00066

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn 4-7-2.5 mm

Bạc đạn 4-7-2.5 mm

Giá: 8,000 VND

Bạc đạn 8-12-3.5 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn 8-12-3.5 mm

Mã số: HG-00065

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn 8-12-3.5 mm

Bạc đạn 8-12-3.5 mm

Giá: 15,000 VND

Cầu sau HG
CartFB chat with me

Cầu sau HG

Mã số: HG-00029

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu sau HG

Cầu sau HG

Giá: 400,000 VND

Giảm còn: 280,000 VND

Hộp số HG (đầy đủ)
CartFB chat with me

Hộp số HG (đầy đủ)

Mã số: HG-00032

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số HG (đầy đủ)

Hộp số HG (đầy đủ)

Giá: 580,000 VND

Giảm còn: 550,000 VND

Cốt dài ra nhông lớn ngoài
CartFB chat with me

Cốt dài ra nhông lớn ngoài

Mã số: HG-00060

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cốt dài ra nhông lớn ngoài

Cốt dài ra nhông lớn ngoài

Giá: 55,000 VND

Cup bánh trước 1:10 (cặp)
CartFB chat with me

Cup bánh trước 1:10 (cặp)

Mã số: HG-00048

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Cup bánh trước 1:10 (cặp)

Cup bánh trước 1:10 (cặp)

Giá: 105,000 VND

Cầu trước HG
CartFB chat with me

Cầu trước HG

Mã số: HG-00027

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu trước HG

Cầu trước HG

Giá: 450,000 VND

Giảm còn: 350,000 VND

Bạc đạn vòng 5-9-3 mm bộ 4 cái
CartFB chat with me

Bạc đạn vòng 5-9-3 mm bộ 4 cái

Mã số: HG-00033

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bạc đạn vòng 5-9-3 mm bộ 4 cái

Bạc đạn vòng 5-9-3 mm bộ 4 cái

Giá: 30,000 VND

Nhông dĩa trong hộp sổ (lớn)
CartFB chat with me

Nhông dĩa trong hộp sổ (lớn)

Mã số: HG-00064

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông dĩa trong hộp sổ (lớn)

Nhông dĩa trong hộp sổ (lớn)

Giá: 75,000 VND

Nhông đôi trong hộp số HG
CartFB chat with me

Nhông đôi trong hộp số HG

Mã số: HG-00063

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông đôi trong hộp số HG

Nhông đôi trong hộp số HG

Giá: 55,000 VND

Cặp nhông chuyển số dưới
CartFB chat with me

Cặp nhông chuyển số dưới

Mã số: HG-00062

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Cặp nhông chuyển số dưới

Cặp nhông chuyển số dưới

Giá: 80,000 VND

Cốt chính cầu HG 5mm
CartFB chat with me

Cốt chính cầu HG 5mm

Mã số: HG-00061

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cốt chính cầu HG 5mm

Cốt chính cầu HG 5mm

Giá: 40,000 VND

Cốt ra cardan 5mm hộp số
CartFB chat with me

Cốt ra cardan 5mm hộp số

Mã số: HG-00059

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cốt ra cardan 5mm hộp số

Cốt ra cardan 5mm hộp số

Giá: 40,000 VND

Nhông trụ hộp số HG
CartFB chat with me

Nhông trụ hộp số HG

Mã số: HG-00058

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông trụ hộp số HG

Nhông trụ hộp số HG

Giá: 55,000 VND

Nhông lớn trong cầu HG
CartFB chat with me

Nhông lớn trong cầu HG

Mã số: HG-00022

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông lớn trong cầu HG

Nhông lớn trong cầu HG

Giá: 80,000 VND

Nhông khế trụ trong cầu HG
CartFB chat with me

Nhông khế trụ trong cầu HG

Mã số: HG-00026

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông khế trụ trong cầu HG

Nhông khế trụ trong cầu HG

Giá: 80,000 VND

Nhông khế 13T trong cầu HG
CartFB chat with me

Nhông khế 13T trong cầu HG

Mã số: HG-00023

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông khế 13T trong cầu HG

Nhông khế 13T trong cầu HG

Giá: 40,000 VND

Nhông khế 15T trong hộp số HG
CartFB chat with me

Nhông khế 15T trong hộp số HG

Mã số: HG-00024

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông khế 15T trong hộp số HG

Nhông khế 15T trong hộp số HG

Giá: 40,000 VND

Bộ điện zin HG
CartFB chat with me

Bộ điện zin HG

Mã số: HG-00057

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điện zin HG

Bộ điện zin HG

Giá: 1,100,000 VND

Hộp số HG METAL (P401, 402, 601...)
CartFB chat with me

Hộp số HG METAL (P401, 402, 601...)

Mã số: HG-00003

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số HG METAL (P401, 402, 601...)

Hộp số HG METAL (P401, 402, 601...)

Giá: 750,000 VND

Bộ link thẳng 4 cây HG 4x4 metal
CartFB chat with me

Bộ link thẳng 4 cây HG 4x4 metal

Mã số: HG-00047

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ 4 cái

In stock: YES.

Bộ link thẳng 4 cây HG 4x4 metal

Bộ link thẳng 4 cây HG 4x4 metal

Giá: 400,000 VND

Hộp số HG metal đủ bộ
CartFB chat with me

Hộp số HG metal đủ bộ

Mã số: HG-00052

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Hộp số HG metal đủ bộ

Hộp số HG metal đủ bộ

Giá: 965,000 VND

Phuộc zin HG 95 mm cặp
CartFB chat with me

Phuộc zin HG 95 mm cặp

Mã số: HG-00051

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Phuộc zin HG 95 mm cặp

Phuộc zin HG 95 mm cặp

Giá: 230,000 VND

Bộ 3 nhông motor HG 26, 28, 30T
CartFB chat with me

Bộ 3 nhông motor HG 26, 28, 30T

Mã số: HG-00050

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ 3 nhông motor HG 26, 28, 30T

Bộ 3 nhông motor HG 26, 28, 30T

Giá: 160,000 VND

Pát bắt servo HG metal
CartFB chat with me

Pát bắt servo HG metal

Mã số: HG-00049

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt servo HG metal

Pát bắt servo HG metal

Giá: 155,000 VND

Body HEMTT 8x8 (HG)
CartFB chat with me

Body HEMTT 8x8 (HG)

Mã số: HG-00046

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body HEMTT 8x8 (HG)

Body HEMTT 8x8 (HG)

Giá: 3,240,000 VND

Body HEMTT 6x6 (HG)
CartFB chat with me

Body HEMTT 6x6 (HG)

Mã số: HG-00045

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body HEMTT 6x6 (HG)

Body HEMTT 6x6 (HG)

Giá: 3,000,000 VND

Nhông nhựa motor HG
CartFB chat with me

Nhông nhựa motor HG

Mã số: HG-00044

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông nhựa motor HG

Nhông nhựa motor HG

Giá: 100,000 VND

Link thẳng sau 6x6 (2 cây)
CartFB chat with me

Link thẳng sau 6x6 (2 cây)

Mã số: HG-00043

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Link thẳng sau 6x6 (2 cây)

Link thẳng sau 6x6 (2 cây)

Giá: 210,000 VND

Link A sườn cầu
CartFB chat with me

Link A sườn cầu

Mã số: HG-00036

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Link A sườn cầu

Link A sườn cầu

Giá: 105,000 VND

Pát bắt đuôi sau sườn
CartFB chat with me

Pát bắt đuôi sau sườn

Mã số: HG-00039

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt đuôi sau sườn

Pát bắt đuôi sau sườn

Giá: 210,000 VND

Miếng đế bắt hộp số sườn HG
CartFB chat with me

Miếng đế bắt hộp số sườn HG

Mã số: HG-00040

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Miếng đế bắt hộp số sườn HG

Miếng đế bắt hộp số sườn HG

Giá: 300,000 VND

Cây sườn kéo dài lên 6x6 (2 cây)
CartFB chat with me

Cây sườn kéo dài lên 6x6 (2 cây)

Mã số: HG-00041

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Cây sườn kéo dài lên 6x6 (2 cây)

Cây sườn kéo dài lên 6x6 (2 cây)

Giá: 300,000 VND

Cặp pát bắt phuộc (2 cái)
CartFB chat with me

Cặp pát bắt phuộc (2 cái)

Mã số: HG-00042

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Cặp pát bắt phuộc (2 cái)

Cặp pát bắt phuộc (2 cái)

Giá: 180,000 VND

Sườn kim loại HG P401, P402
CartFB chat with me

Sườn kim loại HG P401, P402

Mã số: HG-00001

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Sườn kim loại HG P401, P402

Sườn kim loại HG P401, P402

Giá: 500,000 VND

Vỏ metal hộp số HG
CartFB chat with me

Vỏ metal hộp số HG

Mã số: HG-00031

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Vỏ metal hộp số HG

Vỏ metal hộp số HG

Giá: 380,000 VND

Vỏ cầu metal
CartFB chat with me

Vỏ cầu metal

Mã số: HG-00030

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Vỏ cầu metal

Vỏ cầu metal

Giá: 335,000 VND

Thước lái HG
CartFB chat with me

Thước lái HG

Mã số: HG-00017

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Thước lái HG

Thước lái HG

Giá: 140,000 VND

Cầu sau HG full metal
CartFB chat with me

Cầu sau HG full metal

Mã số: HG-00028

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu sau HG full metal

Cầu sau HG full metal

Giá: 640,000 VND

Cầu trước HG full metal
CartFB chat with me

Cầu trước HG full metal

Mã số: HG-00021

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cầu trước HG full metal

Cầu trước HG full metal

Giá: 1,100,000 VND

Hub C HG metal (cặp)
CartFB chat with me

Hub C HG metal (cặp)

Mã số: HG-00016

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Hub C HG metal (cặp)

Hub C HG metal (cặp)

Giá: 240,000 VND

Hub lái HG metal (cặp)
CartFB chat with me

Hub lái HG metal (cặp)

Mã số: HG-00015

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Hub lái HG metal (cặp)

Hub lái HG metal (cặp)

Giá: 285,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: