- xếp sản phẩm theo :
RX FS-IA10 (FS-i6)
CartFB chat with me

RX FS-IA10 (FS-i6)

Mã số: FL-00005

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

RX FS-IA10 (FS-i6)

RX FS-IA10 (FS-i6)

Giá: 420,000 VND

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)
CartFB chat with me

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Mã số: OT-00251

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Bộ TX-RX RC6GS (6 kênh)

Giá: 1,600,000 VND

Giảm còn: 1,450,000 VND

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv
CartFB chat with me

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Mã số: OT-00250

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Motor không chổi than 3s 2435 4850 kv

Giá: 300,000 VND

Bảng báo volt đo max 100 v
CartFB chat with me

Bảng báo volt đo max 100 v

Mã số: OT-00246

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bảng báo volt đo max 100 v

Bảng báo volt đo max 100 v

Giá: 25,000 VND

Pin 3s 2200 mẫu số 4
CartFB chat with me

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Mã số: OT-00243

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Pin 3s 2200 mẫu số 4

Giá: 170,000 VND

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)
CartFB chat with me

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

Mã số: OT-00233

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

ESC 30A 3 pha (máy bay, súng GG)

Giá: 120,000 VND

ESC 60A 2 pha 1060 chống nước
CartFB chat with me

ESC 60A 2 pha 1060 chống nước

Mã số: GO-00004

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

ESC 60A 2 pha 1060 chống nước

ESC 60A 2 pha 1060 chống nước

Giá: 450,000 VND

Motor than 540 45T 3s
CartFB chat with me

Motor than 540 45T 3s

Mã số: GO-00003

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor than 540 45T 3s

Motor than 540 45T 3s

Giá: 250,000 VND

Pin 2s 2200 mẫu số 1
CartFB chat with me

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Mã số: OT-00230

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Pin 2s 2200 mẫu số 1

Giá: 130,000 VND

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah
CartFB chat with me

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Mã số: OT-00222

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Pin 3s 30c Power 11.1 volt 2200 mah

Giá: 350,000 VND

Motor nano 1s
CartFB chat with me

Motor nano 1s

Mã số: HU-00012

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor nano 1s

Motor nano 1s

Giá: 70,000 VND

Motor cho quad mini 1s
CartFB chat with me

Motor cho quad mini 1s

Mã số: HU-00011

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor cho quad mini 1s

Motor cho quad mini 1s

Giá: 80,000 VND

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1
CartFB chat with me

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Mã số: OT-00219

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Pin TX GT3B 3s 2200 số 1

Giá: 170,000 VND

Cặp ESC motor than GoolRC 45T/60A
CartFB chat with me

Cặp ESC motor than GoolRC 45T/60A

Mã số: GO-00002

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Cặp ESC motor than GoolRC 45T/60A

Cặp ESC motor than GoolRC 45T/60A

Giá: 650,000 VND

Bộ điện zin HG
CartFB chat with me

Bộ điện zin HG

Mã số: HG-00057

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điện zin HG

Bộ điện zin HG

Giá: 1,100,000 VND

RX GR3E (cho GT2B, GT3B, GT3C...)
CartFB chat with me

RX GR3E (cho GT2B, GT3B, GT3C...)

Mã số: FL-00001

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

RX GR3E (cho GT2B, GT3B, GT3C...)

RX GR3E (cho GT2B, GT3B, GT3C...)

Giá: 140,000 VND

Bộ TX-RX GT3B Flysky
CartFB chat with me

Bộ TX-RX GT3B Flysky

Mã số: FL-00002

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ TX-RX GT3B Flysky

Bộ TX-RX GT3B Flysky

Giá: 650,000 VND

Pin 1s 100 mAh jack T10
CartFB chat with me

Pin 1s 100 mAh jack T10

Mã số: OT-00198

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin 1s 100 mAh jack T10

Pin 1s 100 mAh jack T10

Giá: 75,000 VND

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG
CartFB chat with me

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Mã số: OT-00181

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Servo 20 kg Digital JX 6221 MG

Giá: 350,000 VND

Giảm còn: 330,000 VND

Cặp ESC + motor sensored 21.5T
CartFB chat with me

Cặp ESC + motor sensored 21.5T

Mã số: SK-00002

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Cặp ESC + motor sensored 21.5T

Cặp ESC + motor sensored 21.5T

Giá: 1,800,000 VND

Jack nối XT-60 (cặp)
CartFB chat with me

Jack nối XT-60 (cặp)

Mã số: OT-00012

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack nối XT-60 (cặp)

Jack nối XT-60 (cặp)

Giá: 25,000 VND

Jack chuối 3.5 mm (cặp)
CartFB chat with me

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Mã số: OT-00013

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Jack chuối 3.5 mm (cặp)

Giá: 10,000 VND

Jack chữ T (cặp)
CartFB chat with me

Jack chữ T (cặp)

Mã số: OT-00076

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Jack chữ T (cặp)

Jack chữ T (cặp)

Giá: 10,000 VND

Cặp jack nối JST
CartFB chat with me

Cặp jack nối JST

Mã số: OT-00099

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Cặp jack nối JST

Cặp jack nối JST

Giá: 6,000 VND

Bộ 4 motor Hubsan X4 chính hãng
CartFB chat with me

Bộ 4 motor Hubsan X4 chính hãng

Mã số: HU-00006

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ 4 motor Hubsan X4 chính hãng

Bộ 4 motor Hubsan X4 chính hãng

Giá: 280,000 VND

Motor Syma chính hãng X8C / X8W
CartFB chat with me

Motor Syma chính hãng X8C / X8W

Mã số: SY-00001

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor Syma chính hãng X8C / X8W

Motor Syma chính hãng X8C / X8W

Giá: 80,000 VND

TowerPro SG90 9G Mini Servo with Accessories
CartFB chat with me

TowerPro SG90 9G Mini Servo with Accessories

Mã số: TO-00001

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

TowerPro SG90 9G Mini Servo with Accessories

TowerPro SG90 9G Mini Servo with Accessories

Giá: 45,000 VND

Giảm còn: 35,000 VND

Bộ TX-RX FS-i6 Flysky (6 kênh)
CartFB chat with me

Bộ TX-RX FS-i6 Flysky (6 kênh)

Mã số: FL-00003

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ TX-RX FS-i6 Flysky (6 kênh)

Bộ TX-RX FS-i6 Flysky (6 kênh)

Giá: 1,000,000 VND

Servo Tower Pro MG996R
CartFB chat with me

Servo Tower Pro MG996R

Mã số: TO-00002

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Servo Tower Pro MG996R

Servo Tower Pro MG996R

Giá: 110,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: