- xếp sản phẩm theo :
Khớp cứng 3.17 x 3.17 mm
CartFB chat with me

Khớp cứng 3.17 x 3.17 mm

Mã số: OT-00249

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp cứng 3.17 x 3.17 mm

Khớp cứng 3.17 x 3.17 mm

Giá: 15,000 VND

Nam châm tròn (đất hiếm) 10x1 mm
CartFB chat with me

Nam châm tròn (đất hiếm) 10x1 mm

Mã số: OT-00247

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nam châm tròn (đất hiếm) 10x1 mm

Nam châm tròn (đất hiếm) 10x1 mm

Giá: 3,000 VND

Dây nối + đầu căn bản (cái)
CartFB chat with me

Dây nối + đầu căn bản (cái)

Mã số: OT-00245

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây nối + đầu căn bản (cái)

Dây nối + đầu căn bản (cái)

Giá: 8,000 VND

Dây nối + đầu căn bản (đực)
CartFB chat with me

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Mã số: OT-00244

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Giá: 8,000 VND

Trăng ru em ngủ
CartFB chat with me

Trăng ru em ngủ

Mã số: OT-00231

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Trăng ru em ngủ

Trăng ru em ngủ

Giá: 95,000 VND

Khớp cứng 5x5x20 mm
CartFB chat with me

Khớp cứng 5x5x20 mm

Mã số: OT-00216

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp cứng 5x5x20 mm

Khớp cứng 5x5x20 mm

Giá: 25,000 VND

Khớp nối xoay 5x4
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x4

Mã số: OT-00072

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x4

Khớp nối xoay 5x4

Giá: 40,000 VND

Khớp nối xoay 5x5
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x5

Mã số: OT-00071

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x5

Khớp nối xoay 5x5

Giá: 40,000 VND

Khớp nối xoay 4x4
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 4x4

Mã số: OT-00017

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 4x4

Khớp nối xoay 4x4

Giá: 40,000 VND

Đầu nối cây link (ball joint head) metal trắng
CartFB chat with me

Đầu nối cây link (ball joint head) metal trắng

Mã số: OT-00176

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link (ball joint head) metal trắng

Đầu nối cây link (ball joint head) metal trắng

Giá: 25,000 VND

Nhôm tấm 2x250x250mm
CartFB chat with me

Nhôm tấm 2x250x250mm

Mã số: OT-00201

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhôm tấm 2x250x250mm

Nhôm tấm 2x250x250mm

Giá: 95,000 VND

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm
CartFB chat with me

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Mã số: OT-00196

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Trụ nhôm rỗng 3x6x200 mm

Giá: 20,000 VND

Cây tròn có răng M4 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Mã số: OT-00180

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

Cây ren răng trong M2
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M2

Mã số: OT-00177

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M2

Cây ren răng trong M2

Giá: 65,000 VND

Cây tròn có răng M3 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Mã số: OT-00156

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

Đầu nối cây link M3 nhựa
CartFB chat with me

Đầu nối cây link M3 nhựa

Mã số: OT-00163

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link M3 nhựa

Đầu nối cây link M3 nhựa

Giá: 11,000 VND

Cây nhôm tròn 5 mm x 200
CartFB chat with me

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Mã số: OT-00161

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Giá: 40,000 VND

Cây ren răng trong M1.2
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M1.2

Mã số: OT-00157

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M1.2

Cây ren răng trong M1.2

Giá: 65,000 VND

Cây ren răng trong M2.5
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M2.5

Mã số: OT-00158

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M2.5

Cây ren răng trong M2.5

Giá: 65,000 VND

Cây tròn 3 x 200 mm
CartFB chat with me

Cây tròn 3 x 200 mm

Mã số: OT-00155

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn 3 x 200 mm

Cây tròn 3 x 200 mm

Giá: 35,000 VND

Ốc đầu tròn M2 x 35mm
CartFB chat with me

Ốc đầu tròn M2 x 35mm

Mã số: OT-00154

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ốc đầu tròn M2 x 35mm

Ốc đầu tròn M2 x 35mm

Giá: 5,000 VND

Ốc đầu tròn M2 x 20mm (10 con)
CartFB chat with me

Ốc đầu tròn M2 x 20mm (10 con)

Mã số: OT-00153

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu tròn M2 x 20mm (10 con)

Ốc đầu tròn M2 x 20mm (10 con)

Giá: 20,000 VND

Ốc đầu vát M2 x 18 mm
CartFB chat with me

Ốc đầu vát M2 x 18 mm

Mã số: OT-00152

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu vát M2 x 18 mm

Ốc đầu vát M2 x 18 mm

Giá: 2,000 VND

Ốc đầu tròn M2 x 11mm (10 con)
CartFB chat with me

Ốc đầu tròn M2 x 11mm (10 con)

Mã số: OT-00151

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu tròn M2 x 11mm (10 con)

Ốc đầu tròn M2 x 11mm (10 con)

Giá: 20,000 VND

Ốc đầu vát M2 x 9 mm
CartFB chat with me

Ốc đầu vát M2 x 9 mm

Mã số: OT-00150

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu vát M2 x 9 mm

Ốc đầu vát M2 x 9 mm

Giá: 20,000 VND

Ốc đầu bằng M2.5 x 14mm (10 con)
CartFB chat with me

Ốc đầu bằng M2.5 x 14mm (10 con)

Mã số: OT-00149

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu bằng M2.5 x 14mm (10 con)

Ốc đầu bằng M2.5 x 14mm (10 con)

Giá: 20,000 VND

Cây tròn 2.5 x 200 mm
CartFB chat with me

Cây tròn 2.5 x 200 mm

Mã số: OT-00147

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn 2.5 x 200 mm

Cây tròn 2.5 x 200 mm

Giá: 35,000 VND

Ốc đầu tròn M2.5 x 10 (10 con)
CartFB chat with me

Ốc đầu tròn M2.5 x 10 (10 con)

Mã số: OT-00145

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: lốc 10 cái

In stock: YES.

Ốc đầu tròn M2.5 x 10 (10 con)

Ốc đầu tròn M2.5 x 10 (10 con)

Giá: 20,000 VND

Ốc đầu bằng M2.5 x 30
CartFB chat with me

Ốc đầu bằng M2.5 x 30

Mã số: OT-00146

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ốc đầu bằng M2.5 x 30

Ốc đầu bằng M2.5 x 30

Giá: 5,000 VND

Ốc tán M1.2 x 6 đầu bốn cạnh
CartFB chat with me

Ốc tán M1.2 x 6 đầu bốn cạnh

Mã số: OT-00144

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cặp (đực+cái)

In stock: YES.

Ốc tán M1.2 x 6 đầu bốn cạnh

Ốc tán M1.2 x 6 đầu bốn cạnh

Giá: 5,000 VND

Nhiệt kế điện tử cảm biến rời
CartFB chat with me

Nhiệt kế điện tử cảm biến rời

Mã số: OT-00139

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhiệt kế điện tử cảm biến rời

Nhiệt kế điện tử cảm biến rời

Giá: 30,000 VND

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực
CartFB chat with me

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Mã số: OT-00133

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Giá: 25,000 VND

Cặp bánh răng xoắn
CartFB chat with me

Cặp bánh răng xoắn

Mã số: OT-00021

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Cặp bánh răng xoắn

Cặp bánh răng xoắn

Giá: 90,000 VND

Dây chẻ nối servo Y
CartFB chat with me

Dây chẻ nối servo Y

Mã số: OT-00038

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây chẻ nối servo Y

Dây chẻ nối servo Y

Giá: 30,000 VND

Nam châm tròn (đất hiếm) 6x1 mm
CartFB chat with me

Nam châm tròn (đất hiếm) 6x1 mm

Mã số: OT-00024

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nam châm tròn (đất hiếm) 6x1 mm

Nam châm tròn (đất hiếm) 6x1 mm

Giá: 2,000 VND

HobbyWing 3A 2-6S Ubec
CartFB chat with me

HobbyWing 3A 2-6S Ubec

Mã số: OT-00059

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

HobbyWing 3A 2-6S Ubec

HobbyWing 3A 2-6S Ubec

Giá: 120,000 VND

Bánh răng kim loại 1:10 85T
CartFB chat with me

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Mã số: OT-00066

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Giá: 110,000 VND

Cây tròn M2 x 100
CartFB chat with me

Cây tròn M2 x 100

Mã số: OT-00073

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn M2 x 100

Cây tròn M2 x 100

Giá: 10,000 VND

Pulley mini 13 6 cốt 4.2 mm
CartFB chat with me

Pulley mini 13 6 cốt 4.2 mm

Mã số: OT-00084

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pulley mini 13 6 cốt 4.2 mm

Pulley mini 13 6 cốt 4.2 mm

Giá: 30,000 VND

Van bánh xe 1:10 (4 cái)
CartFB chat with me

Van bánh xe 1:10 (4 cái)

Mã số: OT-00090

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ 4 cái

In stock: YES.

Van bánh xe 1:10 (4 cái)

Van bánh xe 1:10 (4 cái)

Giá: 80,000 VND

Bản lề siêu nhỏ 1:10
CartFB chat with me

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Mã số: OT-00085

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Bản lề siêu nhỏ 1:10

Giá: 5,000 VND

Link nối thước lái với servo arm 2
CartFB chat with me

Link nối thước lái với servo arm 2

Mã số: OT-00095

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Link nối thước lái với servo arm 2

Link nối thước lái với servo arm 2

Giá: 60,000 VND

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ
CartFB chat with me

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Mã số: OT-00097

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Giá: 25,000 VND

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời
CartFB chat with me

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Mã số: OT-00028

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Giá: 120,000 VND

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini
CartFB chat with me

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Mã số: OT-00070

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Giá: 140,000 VND

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa
CartFB chat with me

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Mã số: OT-00101

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Giá: 500,000 VND

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa
CartFB chat with me

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Mã số: OT-00100

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Giá: 150,000 VND

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt
CartFB chat with me

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Mã số: OT-00123

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Giá: 45,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: