- xếp sản phẩm theo :
Dây nối + đầu căn bản (đực)
CartFB chat with me

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Mã số: OT-00244

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Dây nối + đầu căn bản (đực)

Giá: 8,000 VND

Khớp nối xoay 5x4
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x4

Mã số: OT-00072

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x4

Khớp nối xoay 5x4

Giá: 40,000 VND

Khớp nối xoay 5x5
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x5

Mã số: OT-00071

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x5

Khớp nối xoay 5x5

Giá: 40,000 VND

Khớp nối xoay 4x4
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 4x4

Mã số: OT-00017

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 4x4

Khớp nối xoay 4x4

Giá: 40,000 VND

Cây tròn có răng M4 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Mã số: OT-00180

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

Cây tròn có răng M3 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Mã số: OT-00156

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Cây tròn có răng M3 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

Đầu nối cây link M3 nhựa
CartFB chat with me

Đầu nối cây link M3 nhựa

Mã số: OT-00163

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link M3 nhựa

Đầu nối cây link M3 nhựa

Giá: 11,000 VND

Cây nhôm tròn 5 mm x 200
CartFB chat with me

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Mã số: OT-00161

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Cây nhôm tròn 5 mm x 200

Giá: 40,000 VND

Cây tròn 3 x 200 mm
CartFB chat with me

Cây tròn 3 x 200 mm

Mã số: OT-00155

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn 3 x 200 mm

Cây tròn 3 x 200 mm

Giá: 35,000 VND

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực
CartFB chat with me

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Mã số: OT-00133

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Giá: 25,000 VND

Bánh răng kim loại 1:10 85T
CartFB chat with me

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Mã số: OT-00066

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Bánh răng kim loại 1:10 85T

Giá: 110,000 VND

Cây tròn M2 x 100
CartFB chat with me

Cây tròn M2 x 100

Mã số: OT-00073

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn M2 x 100

Cây tròn M2 x 100

Giá: 10,000 VND

Link nối thước lái với servo arm 2
CartFB chat with me

Link nối thước lái với servo arm 2

Mã số: OT-00095

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Link nối thước lái với servo arm 2

Link nối thước lái với servo arm 2

Giá: 60,000 VND

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ
CartFB chat with me

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Mã số: OT-00097

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Giá: 25,000 VND

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời
CartFB chat with me

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Mã số: OT-00028

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Bộ giảm tốc 12 volt cho tời

Giá: 120,000 VND

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini
CartFB chat with me

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Mã số: OT-00070

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Bộ giảm tốc 12 volt cán dài siêu lực mini

Giá: 140,000 VND

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa
CartFB chat with me

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Mã số: OT-00101

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Bộ điều khiển 12 công tắc từ xa

Giá: 500,000 VND

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa
CartFB chat with me

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Mã số: OT-00100

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Bộ điều khiển 4 công tắc từ xa

Giá: 150,000 VND

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt
CartFB chat with me

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Mã số: OT-00123

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Giá: 45,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: