- xếp sản phẩm theo :
Kẹp mũi nối răng b10
CartFB chat with me

Kẹp mũi nối răng b10

Mã số: OT-00237

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Giá: 95,000 VND

Máy bộ đàm (walkie talkie)
CartFB chat with me

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Mã số: OT-00236

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Giá: 180,000 VND

Bộ đầu chụp + khóa + khoan
CartFB chat with me

Bộ đầu chụp + khóa + khoan

Mã số: OT-00234

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ đầu chụp + khóa + khoan

Bộ đầu chụp + khóa + khoan

Giá: 65,000 VND

Giảm còn: 35,000 VND

Test servo
CartFB chat with me

Test servo

Mã số: OT-00119

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Test servo

Test servo

Giá: 50,000 VND

Thước cặp điện tử mini mẫu mới có sẵn pin
CartFB chat with me

Thước cặp điện tử mini mẫu mới có sẵn pin

Mã số: OT-00011

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Thước cặp điện tử mini mẫu mới có sẵn pin

Thước cặp điện tử mini mẫu mới có sẵn pin

Giá: 110,000 VND

Bàn sạc 6 pin B6 (có balance)
CartFB chat with me

Bàn sạc 6 pin B6 (có balance)

Mã số: OT-00001

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bàn sạc 6 pin B6 (có balance)

Bàn sạc 6 pin B6 (có balance)

Giá: 180,000 VND

Board sạc USB 3A (9 - 36 volt)
CartFB chat with me

Board sạc USB 3A (9 - 36 volt)

Mã số: OT-00226

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Board sạc USB 3A (9 - 36 volt)

Board sạc USB 3A (9 - 36 volt)

Giá: 50,000 VND

Bộ pulley 5mm + 6mm tỉ 3:1
CartFB chat with me

Bộ pulley 5mm + 6mm tỉ 3:1

Mã số: OT-00214

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ pulley 5mm + 6mm tỉ 3:1

Bộ pulley 5mm + 6mm tỉ 3:1

Giá: 240,000 VND

Motor 545 3 - 24 volt
CartFB chat with me

Motor 545 3 - 24 volt

Mã số: OT-00138

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor 545 3 - 24 volt

Motor 545 3 - 24 volt

Giá: 95,000 VND

Nối B10 cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 5 mm

Mã số: OT-00188

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 5 mm

Nối B10 cốt 5 mm

Giá: 35,000 VND

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực
CartFB chat with me

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Mã số: OT-00087

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Giá: 100,000 VND

Motor 775 max 12 volt DC siêu lực
CartFB chat with me

Motor 775 max 12 volt DC siêu lực

Mã số: OT-00205

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor 775 max 12 volt DC siêu lực

Motor 775 max 12 volt DC siêu lực

Giá: 135,000 VND

Bộ vít hex 4 trong 1
CartFB chat with me

Bộ vít hex 4 trong 1

Mã số: OT-00034

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ vít hex 4 trong 1

Bộ vít hex 4 trong 1

Giá: 160,000 VND

Súng đọc barcode giá rẻ
CartFB chat with me

Súng đọc barcode giá rẻ

Mã số: OT-00199

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Súng đọc barcode giá rẻ

Súng đọc barcode giá rẻ

Giá: 680,000 VND

Máy bơm nước cao áp 60W 12 volt
CartFB chat with me

Máy bơm nước cao áp 60W 12 volt

Mã số: OT-00200

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Máy bơm nước cao áp 60W 12 volt

Máy bơm nước cao áp 60W 12 volt

Giá: 275,000 VND

Đồng hồ đo tua
CartFB chat with me

Đồng hồ đo tua

Mã số: OT-00197

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đồng hồ đo tua

Đồng hồ đo tua

Giá: 350,000 VND

Sạc iMax B3 Pro
CartFB chat with me

Sạc iMax B3 Pro

Mã số: OT-00065

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Sạc iMax B3 Pro

Sạc iMax B3 Pro

Giá: 110,000 VND

Board mạch giảm volt DC
CartFB chat with me

Board mạch giảm volt DC

Mã số: OT-00194

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Board mạch giảm volt DC

Board mạch giảm volt DC

Giá: 20,000 VND

Board mạch tăng volt DC
CartFB chat with me

Board mạch tăng volt DC

Mã số: OT-00193

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Board mạch tăng volt DC

Board mạch tăng volt DC

Giá: 20,000 VND

Pát bắt motor 545 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Mã số: OT-00192

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Giá: 25,000 VND

Nối JTO cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00191

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 3.17 mm

Nối JTO cốt 3.17 mm

Giá: 22,000 VND

Nối JTO cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 5 mm

Mã số: OT-00190

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 5 mm

Nối JTO cốt 5 mm

Giá: 40,000 VND

Nối B10 cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00189

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 3.17 mm

Nối B10 cốt 3.17 mm

Giá: 30,000 VND

Cây kẹp ren ngoài M3
CartFB chat with me

Cây kẹp ren ngoài M3

Mã số: OT-00131

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây kẹp ren ngoài M3

Cây kẹp ren ngoài M3

Giá: 100,000 VND

Cây kẹp ren ngoài M2.5
CartFB chat with me

Cây kẹp ren ngoài M2.5

Mã số: OT-00130

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây kẹp ren ngoài M2.5

Cây kẹp ren ngoài M2.5

Giá: 90,000 VND

Pát bắt motor 775 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Mã số: OT-00132

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Giá: 35,000 VND

Ren răng ngoài M3
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M3

Mã số: OT-00143

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M3

Ren răng ngoài M3

Giá: 50,000 VND

Ren răng ngoài M2.5
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2.5

Mã số: OT-00142

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2.5

Ren răng ngoài M2.5

Giá: 50,000 VND

Ren răng ngoài M2
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2

Mã số: OT-00160

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2

Ren răng ngoài M2

Giá: 50,000 VND

Cây ren răng trong M3
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M3

Mã số: OT-00159

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M3

Cây ren răng trong M3

Giá: 65,000 VND

Kẹp lưỡi tròn, cốt motor 5 mm
CartFB chat with me

Kẹp lưỡi tròn, cốt motor 5 mm

Mã số: OT-00185

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Kẹp lưỡi tròn, cốt motor 5 mm

Kẹp lưỡi tròn, cốt motor 5 mm

Giá: 25,000 VND

Đầu kẹp mũi JTO
CartFB chat with me

Đầu kẹp mũi JTO

Mã số: OT-00186

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu kẹp mũi JTO

Đầu kẹp mũi JTO

Giá: 90,000 VND

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)
CartFB chat with me

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Mã số: OT-00175

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Giá: 80,000 VND

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10
CartFB chat with me

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Mã số: OT-00174

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Giá: 40,000 VND

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium
CartFB chat with me

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Mã số: OT-00172

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Giá: 700,000 VND

Bộ 5 mũi bọc titanium 1 đến 3 mm
CartFB chat with me

Bộ 5 mũi bọc titanium 1 đến 3 mm

Mã số: OT-00171

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ 5 mũi bọc titanium 1 đến 3 mm

Bộ 5 mũi bọc titanium 1 đến 3 mm

Giá: 18,000 VND

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt
CartFB chat with me

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mã số: OT-00128

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Giá: 65,000 VND

Ren ngoài M2, M2.5, M3
CartFB chat with me

Ren ngoài M2, M2.5, M3

Mã số: OT-00129

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren ngoài M2, M2.5, M3

Ren ngoài M2, M2.5, M3

Giá: 50,000 VND

Bộ taro trong ngoài 20 món
CartFB chat with me

Bộ taro trong ngoài 20 món

Mã số: OT-00115

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ taro trong ngoài 20 món

Bộ taro trong ngoài 20 món

Giá: 600,000 VND

Thước cặp điện tử mini nhôm chính xác cao
CartFB chat with me

Thước cặp điện tử mini nhôm chính xác cao

Mã số: OT-00106

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Thước cặp điện tử mini nhôm chính xác cao

Thước cặp điện tử mini nhôm chính xác cao

Giá: 320,000 VND

Đồng hồ đo điện đa chức năng 2
CartFB chat with me

Đồng hồ đo điện đa chức năng 2

Mã số: OT-00104

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Đồng hồ đo điện đa chức năng 2

Đồng hồ đo điện đa chức năng 2

Giá: 210,000 VND

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm
CartFB chat with me

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Mã số: OT-00094

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Giá: 30,000 VND

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm
CartFB chat with me

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Mã số: OT-00093

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Giá: 50,000 VND

Bộ đo điện và báo pin thấp
CartFB chat with me

Bộ đo điện và báo pin thấp

Mã số: OT-00002

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bộ đo điện và báo pin thấp

Bộ đo điện và báo pin thấp

Giá: 35,000 VND

Mũi khoan hình cone (4-22 mm)
CartFB chat with me

Mũi khoan hình cone (4-22 mm)

Mã số: OT-00063

Tình trạng: Có hàng

ĐVT: cái

In stock: YES.

Mũi khoan hình cone (4-22 mm)

Mũi khoan hình cone (4-22 mm)

Giá: 155,000 VND

Nhận xét, thắc mắc của bạn: