Product BẢNG GIÁ TỔNG HỢP Rated 0/10 based on customer reviews
STT
Tên sản phẩm
Hình
loại sản phẩm
Giá
Ghi chú
STT1
KYX 4 - SCX-10.2 (KYX-00046)
KYX 4 - SCX-10.2
loại sản phẩm

Giá9,000,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT2
KYX 3 portal, nhông xoắn, chống xoắn cầu
loại sản phẩm

Giá9,500,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT3
HG 6x6 P601 standard kit
loại sản phẩm

Giá2,900,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT4
HG P402 standard kit
loại sản phẩm

Giá2,300,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT5
RTR HSP Pangolin (HS-00005)
RTR HSP Pangolin
loại sản phẩm

Giá2,600,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT6
KYX Bomber kit (KYX-00038)
KYX Bomber kit
loại sản phẩm

Giá8,500,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT7
Kit tải 1:14 KYX full metal
loại sản phẩm

Giá13,000,000

VND / cái

Ghi chúCó hàng
STT8
TFL 2017 T-10 C1615 WB 313mm
loại sản phẩm

Giá10,500,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT9
SCX-10 C1507 (313 mm)
loại sản phẩm

Giá10,100,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT10
SCX-10 C1401 (313 mm)
loại sản phẩm

Giá8,800,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT11
Kit SCX10 II 2000 Jeep Cherokee 1/10th Scale Electric 4WD
loại sản phẩm

Giá8,700,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT12
HG 8x8 standard kit
loại sản phẩm

Giá4,500,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT13
HG P401 standard kit
loại sản phẩm

Giá2,300,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT14
Kit KYX Wraith full metal CNC
loại sản phẩm

Giá9,000,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT15
Kit full metal KYX 1:10 số 2
loại sản phẩm

Giá8,500,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng
STT16
Kit full metal KYX 1:10
loại sản phẩm

Giá6,000,000

VND / bộ

Ghi chúCó hàng

Nhận xét, thắc mắc của bạn: